Velebit, Vladimir

Velebit, Vladimir, hrvatski političar i diplomat (Zadar, 19. VIII. 1907Zagreb, 29. VIII. 2004). Studij prava s doktoratom završio je na Pravnome fakultetu u Zagrebu (1933). Bio je član KPJ od 1939. Tijekom II. svjetskog rata radio je pri Vojnom štabu NOV-a (1941–43), bio je član Vojne misije u Egiptu i Italiji (1943) i šef Vojne misije u Londonu (1943–45). Nakon rata bio je pomoćnik ministra vanjskih poslova (1945–48), veleposlanik FNRJ u Italiji (1951–52) i Velikoj Britaniji (1953–56), tajnik Ekonomske komisije UN-a za Europu (1960–67) i direktor u Tajništvu Međunarodne organizacije rada (1968–69). Djela: Sećanja (1983), Tajne i zamke Drugog svjetskog rata (2002) i Moj život (posmrtno, 2016).

Citiranje:
Velebit, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64108>.