STRUKE:

baždarenje broda

baždarenje broda (engl. tonnage measurement of ships), zakonom ili drugom pravovaljanom odredbom propisani način određivanja obujma brodskog prostora (tzv. brodske tonaže); mjerilo je za naplaćivanje raznih pristojba koje se za brodove obvezno plaća tijekom obavljanja njihovih trgovačkih funkcija. Služi i kao parametar za primjenu odredaba određenih međunarodnih dogovora. Baždarenjem se određuje bruto i neto registarski obujam broda, svojedobno izražavan mjernom jedinicom registarska tona (RT), koja je jednaka obujmu od 100 kubnih stopa, tj. 2,832 m³. Bruto registarska tonaža, kao mjera veličine broda, prikazuje korigirani obujam svih zatvorenih prostora, a neto registarska tonaža, kao korigirani obujam prostora namijenjenog teretu i putnicima, prikazuje tzv. gospodarski kapacitet broda. Međunarodnim dogovorom o baždarenju brodova iz 1969. propisano je da je baždarenje izraženo registarskim tonama za postojeće brodove bilo valjano do 17. srpnja 1994. Novim se brodovima od 18. srpnja 1982. i postojećim brodovima od 18. srpnja 1994. utvrđuje bruto tonaža (GT) i neto tonaža (NT) kao brojčana vrijednost korigiranog obujma u kubnim metrima, bez naznake mjerne jedinice. Baždarenje broda u Hrvatskoj od 1992. propisuje i obavlja Hrvatski registar brodova (HRB), te im izdaje pripadne brodske isprave. (→ brod, glavne izmjere, istisnina i nosivost broda).

Citiranje:
baždarenje broda. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6441>.