veterinarski proizvodni zavodi

veterinarski proizvodni zavodi, ustanove u kojima se pripremaju, dorađuju ili proizvode različiti kemofarmaceutski pripravci, dijagnostička sredstva, vitamini, dodatci krmnim smjesama, serumi i cjepiva. Prva takva ustanova u Hrvatskoj bio je Kraljevski hrvatsko-slavonski zemaljski bakteriološki zavod, osn. u Križevcima 1901. U Zavodu za mikrobiologiju i higijenu Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu bila je osnovana 1933. Veterinarsko-eksperimentalna stanica; 1940. osnovan je u Zagrebu PLIBAH (Proizvodnja lijekova Banovine Hrvatske), zajednički zavod za liječničku i veterinarsku proizvodnju. God. 1946. osnovan je Veterinarski eksperimentalni zavod u Zagrebu, koji je 1947. bio preimenovan u Savezni institut za veterinarsku službu, zatim u Institut za medicinska istraživanja Jugoslavije (1951–52), Institut za veterinarsko-medicinska istraživanja (1952–60), Veterinarski institut (1960–79), a nakon sjedinjenja svih veterinarskih zavoda u Hrvatskoj postao je Radna organizacija Veterinarski zavodi Hrvatske, Osnovna organizacija udruženog rada Veterinarski institut (1979–95). Od 1995. do 2007. nazivao se Hrvatski veterinarski institut – Središnji veterinarski laboratorij – Zagreb, a od 2007. Hrvatski veterinarski institut, u sastavu kojega se nalazi 5 odjela (za veterinarsko javno zdravstvo, za bakteriologiju, za parazitologiju, za virologiju, za patološku morfologiju).

Citiranje:
veterinarski proizvodni zavodi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64422>.