TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vidmar, Josip

ilustracija
VIDMAR, Josip

Vidmar, Josip, slovenski književni i kazališni kritičar i političar (Ljubljana, 14. X. 1895Ljubljana, 11. IV. 1992). Studirao na Visokoj tehničkoj školi u Pragu te filozofiju i književnost u Zagrebu i Pragu, diplomirao slovensku i komparativnu književnost 1928. na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Izdavao je Kritiku (1925–27), prvi slovenski list posvećen samo kritici. God. 1934–41. bio je dramaturg Narodnoga gledališča u Ljubljani. Jedan je od osnivača Osvobodilne fronte (od 1943. predsjednik Izvršnoga odbora), član slovenske delegacije na Drugom zasjedanju AVNOJ-a. Nakon rata obnašao je mnogobrojne političke funkcije. Bio je jedna od najutjecajnijih ličnosti kulturnoga i književnoga života u Sloveniji i Jugoslaviji nakon 1945. God. 1946–50. bio je redoviti profesor na Akademiji za igralsko umetnost, a od 1949. redoviti član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (predsjednik 1952–76). Zagovornik umjetničke autonomije; najvažnije kritičke i esejističke tekstove, koji se odlikuju erudicijom i smislom za estetsku analizu, sabrao je u djelima Kulturni problemi slovenstva (1932), Literarne kritike (1951), Meditacije (1954), Polemike (1963), Literarni eseji (1966), Slovenske rasprave (Slovenske razprave, 1970), K našemu trenutku (1973), Obrazi (1979), Mrtvački ples (Mrtvaški ples, 1983) i dr. Prevodio je s ruskoga, češkoga, njemačkog i francuskog jezika.

Citiranje:
Vidmar, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64522>.