TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vidović, Ana

Vidović, Ana, hrvatska pjesnikinja (Šibenik, 7. IX. 1800Zadar, 12. IX. 1879). Prva pjesnikinja u Dalmaciji koja se priklonila ilirskomu pokretu, 1844–46. objavila je petnaest epsko-lirskih pjesama u Zori dalmatinskoj. U romantičarskom dvojezičnom spjevu Anka i Stanko ili Dubrava Mojanka blizu Splita / Annetta e Stanislao ossia Il Bosco Mojanka vicino Spalato (1841) u desetercima je opjevala legendu o nesretnim ljubavnicima. Dvojezična je i zbirka lirsko-epskih romantičarskih pripovijedaka u stihu Pjesme Ane Vidovićeve / Poemetti di Anna Vidović (1844), a na talijanskom je među ostalim objavila opsežni ep Romul ili Utemeljenje Rima (Romolo ossia la Fondazione di Roma, 1856).

Citiranje:
Vidović, Ana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64534>.