TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vijeće Europe

ilustracija
VIJEĆE EUROPE
ilustracija1ilustracija2

Vijeće Europe (engl. Council of Europe), regionalna međunarodna organizacija osnovana 5. V. 1949. s namjerom ostvarivanja većega jedinstva među članicama kako bi se očuvali i promicali ideali i načela koji su njihova zajednička baština i poticao njihov ekonomski i socijalni napredak. Vijeće Europe forum je europskih država za međusobne konzultacije i koordinaciju aktivnosti, osobito na području razvoja demokracije i zaštite prava čovjeka, poglavito prava manjina, jednakosti i socijalne pravde, slobode medija, obrazovanja za demokratske promjene, zaštite kulturne baštine i razvoja europskog identiteta, jačanja lokalne i regionalne uprave i samouprave, potpore zemljama u tranziciji Srednje i Istočne Europe. Iz nadležnosti Vijeća izričito su isključena pitanja nacionalne obrane. Vijeće Europe prihvatilo je brojne međunarodne ugovore, među kojima je najznačajnija Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, na temelju koje djeluje Europski sud za ljudska prava. U početku su Vijeću Europe pripadale samo zapadnoeuropske države, a danas ono obuhvaća gotovo cijeli europski kontinent te neke azijske države (Armeniju, Azerbajdžan, Gruziju i Tursku) te ima ukupno 47 država članica; Hrvatska je članica od 6. XI. 1996. Sjedište mu je u Strasbourgu, a najvažnija su tijela Odbor ministara, Parlamentarna skupština i Kongres lokalnih i regionalnih vlasti. Vijeće Europe treba razlikovati od Vijeća Europske unije (engl. Council of the European Union) koje je tijelo Europske unije.

Citiranje:
Vijeće Europe. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64595>.