TRAŽI DALJE:
STRUKE:

villanelle

villanelle [vilanε'l] (franc. < tal. villanella, od villano: seljak), talijanska pučka pjesma sastavljena od jednoga ili više distiha. Nastala je u XV. st. u Napulju, odakle se proširila po cijeloj Italiji, a potom i po Francuskoj, Engleskoj i Njemačkoj. Često se nastanak toga pjesničkog oblika povezuje sa španjolskom pjesničkom formom villancico i portugalskom formom cantiga. Villanelle je dobila ime po rustičnim temama koje je obrađivala. Obično su se pjevale uz pratnju glazbe, a potkraj XVI. st. na njih se moglo i plesati. U XVI. st. francuski pjesnik J. Passerat dao joj je novi oblik. Njegova je villanelle imala pet terceta i jedan katren koji su se rimovali: aba aba aba aba aba abaa. Prvi i treći stih ponavljali su se kroz cijelu pjesmu kao refren. Oblik je postao ponovno popularan u XIX. st.

Citiranje:
villanelle. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64664>.