TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vinica

Vinica, selo kraj Črnomelja, Slovenija; 238 st. (2016). Rodno mjesto slovenskoga pjesnika O. Župančiča. – Na nedalekom položaju Stražni dol otkriveno je ravno groblje s nalazima iz mlađega željeznoga doba; tipološkim i stilskim obilježjima materijala pripada Japodima; veći dio od 323 otkrivena groba bio je ograđen kamenjem. Izdvojene su tri skupine keramike: posuđe s vidljivim tradicijama starijega željeznoga doba, keramika tipa Este (crveno i crno obojene posude na nozi), tipična latenska keramika rađena na lončarskom kolu. Na obližnjoj gradini Šlemine još se vide ostatci obrambenih opkopa naselja kojemu je vjerojatno pripadalo groblje. Nalazište čini zapadnu granicu japodskoga nastavanja, a pripada zasebnoj latensko-japodskoj regionalnoj skupini.

Citiranje:
Vinica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64717>.