STRUKE:

Beaufort, Francis

Beaufort ([b61595u'fət], hrvatski razgovorno [bofo:'r]), Francis, britanski admiral, hidrograf i kartograf (Navan, Irska, 1774London, 17. XII. 1857). Mornaričku karijeru započeo je s 13 godina u Britanskoj mornarici. Godine 1806. prema učincima vjetra na jedrenjake sastavio je ljestvicu za ocjenjivanje jakosti vjetra, koja je međunarodno prihvaćena 1874. a danas se naziva Beaufortova ljestvica. Radio u Hidrografskom uredu Kraljevske mornarice (1829–55). Bio je član Royal Society od 1814. Po njem je nazvano Beaufortovo more.

Citiranje:
Beaufort, Francis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6472>.