STRUKE:

vinska kiselina

vinska kiselina, bezbojna kristalna tvar, 2,3-dihidroksibutanska dikiselina, HOOC(CHOH)2COOH, nastaje u grožđu i drugom voću dajući mu (uz limunsku i druge kiseline) prirodnu kiselost. Njezine soli nazivaju se tartarati. Vinska kiselina glavna je kiselina u moštu i vinu, ponajprije u obliku kiseloga kalijeva tartarata (→ vinski kamen) te neutralnih tartarata. U prirodi se pojavljuje desni izomer vinske kiseline (d-vinska kiselina), dok se sintezom u industriji dobiva racemična smjesa (→ racemizacija). Vinska kiselina upotrebljava se u prehrambenoj industriji (u proizvodnji pjenušavih bezalkoholnih pića, kao sastojak prašaka za pečenje).

Citiranje:
vinska kiselina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64740>.