TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vinski, Ivo

ilustracija
VINSKI, Ivo

Vinski, Ivo, hrvatski ekonomist (Zagreb, 10. IX. 1915Zagreb, 28. XII. 1985). Ekonomiju studirao u Beču, Londonu i Firenci, gdje je 1938. doktorirao. Između 1939. i 1951. radio u privredi i u Planskoj komisiji NR Hrvatske, a od 1952. do umirovljenja kao znanstveni savjetnik u Ekonomskom institutu u Zagrebu. Bio je izabran i za redovitoga profesora Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu (1971). Od 1977. bio je izvanredni član JAZU. Dobio Nagradu za životno djelo 1980. Znanstveni mu je opus vezan uz procjene narodnog bogatstva i dohotka te statistiku ekonomskoga rasta. Posebno se istaknuo opsežnom procjenom društvenog proizvoda svijeta po paritetu domaće kupovne moći u knjizi Kretanje društvenog proizvoda svijeta od 1910. do 1975. (1978). Ostala djela: Društveni proizvod i fiksni fondovi Jugoslavije 1970–1985 (1970), Društveni proizvod svijeta (1976), Uvod u analizu nacionalnog dohotka i bogatstva (2007).

Citiranje:
Vinski, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 14. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64743>.