viremija šarana, proljetna

viremija šarana, proljetna (vir[usi] + -emija) (engl. Spring Viraemia of Carp), zarazna, sezonska bolest šarana, šaranskih i nekih drugih slatkovodnih riba uzrokovana virusom Rhabdovirus carpio iz por. Rhabdoviridae. Utvrđivanje i suzbijanje provodi se sukladno domaćim i međunarodnim propisima.

Citiranje:
viremija šarana, proljetna. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64765>.