Bebek, Emerik II.

Bebek, Emerik II. (Mirko), vranski prior i hrvatsko-dalmatinski ban (?, oko polovice XIV. st.?, prva polovica XV. st.). Vranskim priorom bio od 1395. do 1405. God. 1398. obnašao dužnost župana Dubičke županije, koju je tada zaposjeo vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Kralj Sigismund imenovao ga je 1402. hrvatsko-dalmatinskim banom, ali ga je zbog urote iste godine lišio banskog naslova. Emerik se tada priklonio Sigismundovu suparniku Ladislavu Napuljskomu te pridonio da se on učvrsti na hrvatskoj obali. Na Emerikov se nagovor Vrana tada predala Ladislavovu namjesniku Aldemariscu. S kraljem se pomirio 1403., a ponovno se odmetnuo 1405. i pobjegao u Bosnu.

Citiranje:
Bebek, Emerik II.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6489>.