STRUKE:

Vitaljić, Andrija

Vitaljić, Andrija, hrvatski pjesnik i prevoditelj (Komiža, 15. VI. 1652Komiža, 20. I. 1737). Pretpostavlja se da je teološku naobrazbu stekao u Splitu; 1705–07. službovao je u Jelsi na Hvaru, do 1718. bio župnik u Komiži. God. 1703. objavio je prijevod 150 biblijskih psalama Istumačenje pisnih Davidovih. Najznačajnije mu je djelo biblijsko-religiozni ep u 10 pjevanja Ostan Božje ljubavi i razlike pjesni duhovne (1712). Prvi dio, pisan ijekavskom štokavštinom i po uzoru na dubrovačku književnost, epskoga karaktera, opisuje Kristov život uz dodatna Vitaljićeva razmišljanja. Drugi dio, pisan čakavskom ikavicom, naslovljen je Nadodanje u komu se uzdrže razlike pisni duhovne, u razlik način skupljene, sadrži slobodne pjesničke inspiracije, a preostale su pjesme himničke parafraze. Djelo je nastalo pod utjecajem katoličke obnove, vidljiv je utjecaj Ignacija Lojolskoga, M. Vetranovića, I. Gundulića, pučkih pasionskih pjesama, J. Palmotića i P. Kanavelića.

Citiranje:
Vitaljić, Andrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64890>.