STRUKE:

Vivendi

Vivendi [viv8118di'], francuska medijska kompanija, sa sjedištem u Parizu. Osnovana je 1853. dekretom Napoleona III., pod imenom Compagnie Générale des Eaux (CGE), a primarno se bavila opskrbom Lyona i Pariza vodom. Od 1980. širi se na nove sektore (odlaganje otpada, građevinarstvo, promet i dr.). Među osnivačima je (1983) francuskoga programa Canal +, čime je ušla u industriju medija i televizije. Kompanija CGE preimenovana je 1998. u Vivendi, a nakon što su različiti poslovni sektori kojima se bavila 2000. razdvojeni, medijski dio postao je Vivendi Universal. kompanja se potkraj 1990-ih i početkom 2000-ih udružila s više sličnih europskih medijskih kompanija, a 2000. preuzela je i američku filmsku kuću Universal Studios, koju je 2006., zbog velikih gubitaka, morala prodati; od 2007. u potpunosti preuzela američku glazbenu korporaciju Universal Music Group. Od 2006. godine ponovo nosi ime Vivendi. Bavi se proizvodnjom filmova, glazbe, videoigara i televizijskoga programa, te telekomunikacijama i izdavaštvom. U 2019. s oko 44 000 zaposlenih ostvarila je 15,9 milijarda eura prihoda.

Citiranje:
Vivendi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64948>.