Beccadelli, Lodovico

Beccadelli [bek:adε'l:i], Lodovico, dubrovački nadbiskup, povjesnočar i pjesnik (Bologna, 29. I. 1501Prato, 16. X. 1572). Studirao u Bologni i Padovi, obnašao visoke crkvene službe u Markama, Rimu i Veneciji. Ugledan humanist i pisac široka zanimanja, pjesnik petrarkist te biograf Francesca Petrarke, Pietra Bemba i Reginalda Polea. Kao dubrovački nadbiskup (1555–64) sudjelovao na Tridentskome koncilu 1561–62. U svojem dvorcu na Šipanu okupljao humaniste i književnike te poticao uporabu hrvatskoga jezika. Dubrovniku je posvetio nekoliko pjesama i poslanica, a ostavio je u rukopisu djelo o povijesti Dubrovnika i Splita Povijesne obavijesti o gradovima Dubrovniku i Splitu (Notizie storiche della città Ragusa e Spalato).

Citiranje:
Beccadelli, Lodovico. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6499>.