STRUKE:

Vjesnik u srijedu

Vjesnik u srijedu (akronim VUS), hrvatski tjednik. Osnovan je 1952. na inicijativu F. Barbierija, tadašnjega glavnoga urednika Vjesnika, a izlazio je na dan kada se Vjesnik nije tiskao. Bio je najpopularniji tjednik u SFRJ, a imao je mnogo čitatelja i u inozemstvu (za koje je 1963–77. izlazio INO-VUS). Neki od članaka objavljeni u VUS-u bili su tipični primjeri istraživačkoga novinarstva. Rekordnu nakladu od približno 415 000 primjeraka postigao je 1964. Stagnaciju i pad VUS je doživio početkom 1970-ih, kada su njegovi novinari bili optuženi za podržavanje politike Hrvatskoga proljeća. Pokušaji modernizacije časopisa (promjena formata, uvođenje tiska u boji i dr.) nisu uspjeli te je on 1977. ugašen. VUS je imao deset glavnih urednika, od kojih su istaknutiji F. Barbieri (1953. i 1957–59), F. Hadžić (1953–56), J. Vrhovec (1956–57. i 1959–64), N. Krmpotić (1964–66), J. Palavršić (1972–74) i Živko Gruden (1977).

Citiranje:
Vjesnik u srijedu. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64990>.