TRAŽI DALJE:
STRUKE:

vodomjer

ilustracija
VODOMJER, kućni

vodomjer.

1. U strojarstvu, naprava za mjerenje količine vode koja je protekla kroz neku cijev. Ta se količina iskazuje u kubnim metrima, litrama i sl. Iako se vodomjerom izravno ne mjeri protok (količina vode koja protječe u jedinici vremena), izmjerene se vrijednosti uvijek odnose na jedno mjerenje, obračunsko razdoblje i sl., pa se vodomjer često smatra vrstom mjerila protoka, kojemu je i konstrukcijski sličan (→ protok; mjerilo protoka). Vodomjer se sastoji od mjernoga i pokaznoga uređaja, a katkad i mjerača vremena. Kroz vodomjer, kojemu se mjerni uređaj zasniva na rotacijskim elementima (turbina, kolo s krilcima i sl.), voda koja protječe uzrokuje rotaciju elemenata, koja se preko zupčanika ili električnih posrednika prenosi do pokaznoga uređaja s kazaljkama ili sa sustavom brojčanika. Osim izvedbe s rotacijskim elementima, postoje i mjerni uređaji koji rade na izravnom mehaničkom principu volumetrijskih komora i pokretnih stijenki. Vodomjer može biti ugrađen u cjevovod kroz koji protječe cijela količina vode koja se mjeri, ili u jedan manji, sporedni mjerni cjevovod (vodomjer sporednoga toka), kada se računski utvrđuje količina vode koja je protekla kroz gl. cjevovod. U Hrvatskoj su, za službene svrhe, mjeriteljski zahtjevi za vodomjere u mjernom području od 0 ℃ do 300 ℃ (tzv. hladna voda) određeni posebnim pravilnikom Državnoga zavoda za normizaciju.

2. U geofizici → limnigraf; mareograf

Citiranje:
vodomjer. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65153>.