Voevodski, Vladimir Aleksandrovič

Voevodski (Voevodskij) [va·ivo'dsk’ij], Vladimir Aleksandrovič, ruski matematičar (Moskva, 4. VI. 1966Princeton, New Jersey, 30. IX. 2017). Diplomirao (1989) na Moskovskom sveučilištu, doktorirao (1992) na Harvardovu sveučilištu. Od 1998. bio profesor matematike na Princetonskom sveučilištu. Bavio se algebarskom topologijom. Nastavljajući radove Alexandera Grothendiecka razvio je novi pristup teoriji kohomologije (→ homologija) i njezine primjene u algebarskoj geometriji i teoriji brojeva. Za svoj doprinos dobio je Fieldsovu medalju 2002.

Citiranje:
Voevodski, Vladimir Aleksandrovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65177>.