STRUKE:

Vojnić, Dragomir

Vojnić, Dragomir, hrvatski ekonomist (Gaj, Vojvodina, 31. XII. 1924). Diplomirao (1952) i doktorirao (1967) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 1952. radio na Ekonomskom institutu u Zagrebu, kojemu je 1973–93. bio direktor; god. 1968. izabran je za znanstvenoga savjetnika, a 1970. za redovitoga profesora Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu. Glavni i odgovorni urednik časopisa Ekonomski pregled (1977–2007). Osnovna su područja njegova znanstvenog interesa gospodarski razvoj i gospodarski sustavi, teorija investicija te ekonomija i politika tranzicije. Član suradnik HAZU (od 1983). Važnija djela: Investicije i privredni razvoj (1970), Uvod u analizu i planiranje investicija (koautor, 1980), Ekonomija i politika tranzicije (1983), Ekonomska stabilizacija i ekonomska kriza (1986), Misli i pogledi o razvoju Hrvatske (koautor, 1999).

Citiranje:
Vojnić, Dragomir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 6. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65218>.