TRAŽI DALJE:
STRUKE:

vojni sud

vojni sud, u nekim pravnim sustavima, specijalizirani sud koji vodi postupak za vojna kaznena djela. U takvim sustavima uz vojne sudove postoje i druga vojna tijela (tužiteljstvo, istražna tijela i branitelji). Postojanje vojnog suda obično se opravdava potrebom osiguranja vojne stege, osobito u ratu, te zaštitom vojne tajne. Uz čiste sustave vojnih sudova postoje i prijelazna rješenja, prema kojima postupak za vojna kaznena djela provode redoviti sudovi, ali prema posebnim pravilima, npr. u posebnim vijećima. Vojni sudovi postojali su već u antičkom Rimu, a u Europi su se proširili u XVII. i XVIII. st. u doba apsolutizma i nakon Francuske revolucije, osobito tijekom I. i II. svjetskog rata i poslije. Danas u svijetu, osobito u Europi, postoji trend njihova napuštanja motiviran potrebom osiguranja jednakih prava za počinitelje svih kaznenih djela. U RH vojni sudovi bili su uvedeni 1991., a ukinuti su 1996; sudili su samo u prvom stupnju.

Citiranje:
vojni sud. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65225>.