TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vončina, Ivan

ilustracija
VONČINA, Ivan

Vončina, Ivan, hrvatski političar (Novi Vinodolski, 23. X. 1827Zagreb, 1. XII. 1885). Pošto je diplomirao pravo u Zagrebu, uključio se u rad Narodne stranke. God. 1860. bio je načelnik u Karlovcu, a 1861. imenovan je prvim podžupanom Riječke županije. Zbog sukoba s Madžarima 1868. bio je umirovljen. Na području Vojne krajine u Sisku pokrenuo je tiskaru u kojoj je izdavao opozicijske listove Zatočnik, Branik i Südslawische Zeitung, u kojima napada bana L. Raucha i Hrvatsko-ugarsku nagodbu iz 1868. Blisko je surađivao s I. Mažuranićem. God. 1874–76. bio je gradonačelnik Zagreba te je za njegova mandata na Katarininu trgu svečano bilo otvoreno Sveučilište u Zagrebu (1874). Dvije godine potom, nakon burnih rasprava u gradskom zastupstvu oko gradnje novoga vodovoda, odstupio je s položaja gradonačelnika. Dolaskom L. Pejačevića za bana (1880), pristupio je madžaronskoj Narodnoj stranci. Bio je potom predstojnik Odjela za bogoštovlje i nastavu Kraljevske zemaljske vlade (1882–85). Zaslužan je za osnutak Obrtne škole i Kemijskoga laboratorija u Zagrebu (1882), za useljenje Sveučilišta u Zagrebu u današnju zgradu (1882), za izgradnju nove zgrade Kraljevske nautičke škole u Bakru (1883–84) i za osnutak Botaničkoga vrta u Zagrebu (1889). Bio je i prvi predsjednik Zagrebačkoga tjelovježbenog društva Hrvatski sokol.

Citiranje:
Vončina, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65319>.