STRUKE:

Beckmannov termometar

Beckmannov termometar [bε'kman~] (po Ernstu Ottu Beckmannu), termometar sa živom za mjerenje malih temperaturnih razlika (do tisućinke stupnja) u termički izoliranoj posudi. Osobitost Beckmannova termometra je spremište za živu koje omogućuje mijenjanje količine žive tako da termometar može mjeriti temperaturne razlike na višim ili nižim temperaturama. Upotrebljavao se za određivanje topline kemijskih reakcija, u kalorimetriji i pri određivanju molekularne mase dok ga nisu potisnuli elektronički instrumenti.

Citiranje:
Beckmannov termometar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6535>.