TRAŽI DALJE:
STRUKE:

vrhovni sud

vrhovni sud, najviše tijelo sudbene vlasti, koje ima posljednju riječ glede primjene i važenja pravnih propisa u formalnom i materijalnom smislu. Osigurava slobodu djelovanja i neovisnost sudbene vlasti, jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana; rješava kao posljednja instancija o povredi prava od strane uprave. Djelovanje sudbene vlasti, pa tako i vrhovnoga suda, temelji se na načelu neovisnosti, koja u praksi može biti upitna zbog utjecaja izvršne vlasti na izbor sudaca i financiranje rada sudova. Nadležnost i značenje djelovanja vrhovnoga suda u pojedinim su državama različiti, ovisno o pravnom shvaćanju i drž. ustroju. U eur. sustavima vrhovni sudovi rješavaju žalbe na odluke viših sudova, odlučuju povodom izvanrednih pravnih lijekova, osiguravaju jedinstvo u primjeni materijalnoga prava i tumačenju zakona (Italija, Belgija, Ujedinjeno Kraljevstvo), dok u anglosaskom sustavu vrhovni sudovi i sami svojom praksom stvaraju pravo (precedent). U nekim zemljama odlučuju o odgovornosti ministara i drž. poglavara (Švedska, Cipar) ili kontroliraju ustavnost zakona i drugih općih akata (SAD, Švicarska, Japan i dr.), imajući ovlasti koje u drugim državama pripadaju ustavnim sudovima. U federacijama, vrhovni sud federacije rješava žalbe protiv odluka vrhovnih sudova federalnih jedinica (Austrija, Njemačka, Švicarska, SAD). Među razlikama u unutarnjem ustroju vrhovnih sudova pojedinih zemalja ističu se one u broju sudaca (npr. u SAD-u ih je malo, a u Hrvatskoj mnogo), postojanju organizacijskih sastavnica (odjela), razlika u postupku i sl.

Vrhovni sud RH, kao najviši sud štiti Ustav RH i zakonima utvrđen njezin pravni poredak, osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana, jednakost svih pred zakonom, pravo na žalbu i izvanredne pravne lijekove. Vrhovni sud razmatra aktualna pitanja sudske prakse; odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u RH, odlučuje o žalbama protiv odluka Visokoga trgovačkoga suda, Upravnoga suda, županijskih i drugih sudova. Vrhovni sud ima Građanski i Kazneni odjel. Građanski odjel odlučuje o žalbama protiv odluka županijskih sudova donesenih u prvom stupnju i žalbama protiv odluka Visokoga trgovačkoga i Upravnoga suda, donesenih u građanskim, trgovačkim i upravnim pravnim stvarima. Kazneni odjel odlučuje u drugom i trećem stupnju u kaznenim predmetima. Suce Vrhovnoga suda bira i razrješava Državno sudbeno vijeće, a predsjednika bira i razrješava Sabor RH na prijedlog Predsjednika Republike.

Citiranje:
vrhovni sud. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65487>.