Vries, Adriaen de

Vries [vris], Adriaen de, nizozemski kipar (Hag, 1545Prag, 15. XII. 1626). Giambolognin učenik u Firenci; radio u Torinu i Rimu. God. 1601. stupio u službu Rudolfa II. u Pragu, gdje je djelovao do kraja života. Izveo je veći broj mitoloških i alegorijskih likova i skupina likova (os. za fontane), kipova za crkve i portretnih poprsja (brončano poprsje kralja Rudolfa II., 1603. i 1607). Ističe se njegova sitna brončana plastika. Stilski se razvijao od manirističkoga načina svojega učitelja prema slikovitoj modelaciji ranoga baroka.

Citiranje:
Vries, Adriaen de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65489>.