STRUKE:

Vučemil, Andrija

Vučemil, Andrija, hrvatski pjesnik (Oplećani, BiH, 26. VIII. 1939Rijeka, 4. I. 2020). Hrvatski jezik i književnost diplomirao na Pedagoškoj akademiji u Rijeci, a sociologiju u Ljubljani. Radio kao socijalni radnik i kazališni redatelj u Rijeci. Jedan je od pokretača časopisa Naša ognjišta u Tomislavgradu, a uređivao je i časopis Književna Rijeka. Pjesmama se, kao postrazlogovac, javio u drugoj polovici 1960-ih (Na smrt naslonjen, 1969). Pjesme su mu isprva obuzete misaonim pitanjima o sveopćem stanju svijeta. Nakon gotovo dva desetljeća književne šutnje angažirano progovara o sudbini nacionalnog bića (Duvanjska rapsodija, 1990; Kad kažem riječ, govorim o ljubavi, 1992; U ovim riječima, 1995; Riči s ruba vrimena, 1999; Susreti na Duvanjskom polju i druge pjesme, 1996; Knjiga puna nade, 2002; Kvarnerski krug, 2003; Iza Učke, 2006., i dr.).

Citiranje:
Vučemil, Andrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65568>.