STRUKE:

Vujčić, Vladimir

Vujčić, Vladimir, hrvatski pedagog i politolog (Duge Njive kraj Vrgorca, 1. I. 1947). Diplomirao (1970) i doktorirao (1978) pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 1972. do 1986. bio je nastavnik u svim zvanjima na Odsjeku za pedagogiju Sveučilišta u Zadru. Od 1986. redoviti je profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Afirmirao je i razradio kulturalni pristup politici koji je primjenjivao u empirijskim istraživanjima. Djela: Proturječnosti u moralnom odgoju (1981), Sistem vrijednosti i odgoja (1987), Obrazovanje i društvo (1989), Politička kultura i politička socijalizacija (1993), Politička tolerancija (1995), Politička kultura demokracije (2001), Kultura i politika (2008) i dr.

Citiranje:
Vujčić, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65595>.