TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vujec, Slavko

Vujec, Slavko, hrvatski rudarski inženjer (Vižanovec kraj Zlatara, 16. VI. 1934). Diplomirao je 1959. na Rudarskom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu i zaposlio se u Ivanečko-ladanjskim ugljenokopima. God. 1962. prešao je na Rudarski odjel Tehnološkoga fakulteta (specijalizacija 1969/70. na Sveučilištu Columbia u New Yorku). Doktorirao je 1971. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, gdje je bio redoviti profesor od 1979. do umirovljenja 2004; dekan fakulteta (1985–89); od 2011. profesor emeritus. Ondje je osnovao laboratorij za mehaniku stijena i laboratorij za vjetrenje rudnika i podzemnih prostorija. Bavio se rudarskim otkopnim metodama, mehanikom stijena, vjetrenjem i odvodnjavanjem rudnika i poviješću rudarstva. Bio je predstojnik Zavoda za rudarstvo (1972–82) i pročelnik Instituta za rudarstvo, geotehniku i naftu (1974–76). Od 2004. predsjednik je Udruge hrvatskih rudarskih inženjera. Sveučilište u gradu Petroşani (Rumunjska) dodijelilo mu je 2001. počasni doktorat.

Citiranje:
Vujec, Slavko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65597>.