STRUKE:

Vukadinović, Radovan

Vukadinović, Radovan, hrvatski politolog (Bitolj, Makedonija, 18. III. 1938Zagreb, 22. V. 2019). U Zagrebu diplomirao na Pravnom fakultetu (1962), a doktorirao na Fakultetu političkih znanosti (1967), gdje je radio od 1963. do umirovljenja 2008. Redoviti profesor od 1976. Od 1985. gostujući profesor na Floridskom državnom sveučilištu. Bio je član niza domaćih i međunarodnih znanstvenih organizacija, predsjednik Hrvatske udruge za međunarodne studije i Atlantskoga vijeća Hrvatske. U svojem se znanstvenom radu bavio međunarodnim političkim odnosima, pitanjima sigurnosti te vanjskom politikom. Glavna djela: Sila i interesi: vanjska politika SAD (1972), Međunarodni politički odnosi (1974), Hladni rat i Evropa (1981), Nuklearne strategije supersila (1985), Mediteran između rata i mira (1986), Politika i diplomacija (1994), Teorije vanjske politike (2005) i Amerika i Rusija (2008).

Citiranje:
Vukadinović, Radovan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65611>.