Vukičević-Samaržija, Diana

Vukičević-Samaržija, Diana, hrvatska povjesničarka umjetnosti (Zagreb, 27. V. 1947). Diplomirala 1970. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1979. doktorirala temom Gotička sakralna arhitektura Slavonije. U Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu, gdje radi od 1973., proučava srednjovjekovno graditeljstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj (Gotičke crkve Hrvatskog zagorja, 1993) i surađuje na izradbi stručnih elaborata za prostorne planove (Požega, Varaždin, Slavonski Brod) te na monografskim obradbama naselja.

Citiranje:
Vukičević-Samaržija, Diana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65634>.