Vuković, Radovan

Vuković, Radovan, hrvatski povjesničar umjetnosti (Dubravice kraj Skradina, 23. I. 1950). Diplomirao 1975. na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1977. objavljuje kritike i komentare o aktualnim kulturnim i likovnim temama. God. 1980. osnovao je u Velikoj Gorici Galeriju Galženica, u kojoj je priredio mnogobrojne samostalne i skupne te problemsko-tematske izložbe (F. Kulmer, D. Jelavić, V. Žanić, Hrvatski mladi kipari). Od 2001. ravnatelj Umjetničkoga paviljona u Zagrebu.

Citiranje:
Vuković, Radovan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65655>.