Vušković, Dujam Marinov

ilustracija
VUŠKOVIĆ, Dujam Marinov, detalj freske u kapeli sv. Dujma u splitskoj katedrali, 1429.

Vušković, Dujam Marinov, hrvatski slikar (Split, oko 1400Split, između 1458. i 1459). Ubraja se među važnije slikare dalmatinskoga kasnogotičkog slikarstva. S Ivanom Petrovim iz Milana freskama je oslikao kapelu sv. Dujma u splitskoj katedrali (1429). Iz arhivskih se podataka saznaje da se u Šibeniku (1448) obvezao oslikati dva poliptiha, a u Zadru oslikati i pozlatiti velik rezbareni poliptih koji je za zadarske franjevce izradio Petar de Riboldis. Na djelima koja mu se pripisuju vidljivi su utjecaji Blaža Jurjeva Trogiranina i Ivana Petrova iz Milana.

Citiranje:
Vušković, Dujam Marinov. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65699>.