STRUKE:

Wahl, Jean

Wahl [va:l], Jean, francuski filozof (Pariz, 15. V. 1888Marseille, 18. VI. 1974). Bio je profesor filozofije na Sorbonnei (1936–67), uz prekid za II. svjetskog rata kada je kao Židov bio zatvoren, potom je 1942. emigrirao u SAD te se vratio 1945. u Pariz. U filozofiji nasljeduje H. Bergsona, poslije je bio pod utjecajem W. Jamesa i G. Santayane. Pisao o povijesti novije filozofije i egzistencijalizma, u knjizi Nesreća svijesti u Hegelovoj filozofiji (Le Malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel, 1929) popularizirao Hegelovu filozofiju. Razrješujući problem egzistencijalizma, u Kierkegaardskim studijama (Études kierkegaardiennes, 1938) problem »ovdje i sada« suprotstavlja Hegelovim kategorijalnim općenitostima. Njegova inkluzivna filozofija uključuje umjetnost, ponajprije pjesništvo, te je on uveo kategoriju poetske filozofije koja se temelji na pjesničkom nadahnuću. Utjecao na mnoge filozofe, npr. E. Levinasa i J.-P. Sartrea. Ostala važnija djela: Ljudska egzistencija i transcendencija (Existence humaine et transcendance, 1944), Rasprava o metafizici (Traité de métaphysique, 1953), Filozofija egzistencije (La Philosophie de l’existence, 1954), Prema kraju ontologije (Vers la fin de l’ontologie, 1956).

Wahl, Jean. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65737>.