Waldenfels, Bernhard

Waldenfels [va'ldənfels], Bernhard, njemački filozof (Essen, 17. III. 1934). Od 1974. profesor filozofije na Sveučilištu u Bochumu. Filozof fenomenološke orijentacije, polazišta svoje fenomenologije životnoga svijeta zasnovao je na interpretaciji E. Husserla i M. Merleau-Pontyja. Fenomenologiju razumijeva kao filozofiju iskustva, koja u središte stavlja životni svijet. Glavno je obilježje suvremenoga svijeta ponajprije »tuđost« (Fremdheit); tuđe ukazuje na svojevrsnu nemoć mišljenja, na otpor zbilje spram svake vrste misaone konstrukcije kojoj bi ona trebala biti odgovorna. U tome se uspostavlja nova vrsta odgovornosti koja treba strogo voditi računa o implicitnoj polivalenciji koja ostaje zakrivena odlučnošću za jedan smjer. Stoga mišljenje ima zadaću prevrjednovanja i prekoračivanja samoga načina na koji se moderna misli. Glavna djela: Djelokrug ponašanja (Der Spielraum des Verhaltens, 1980), Fenomenologija u Francuskoj (Phänomenologie in Frankreich, 1983), U mrežama životnoga svijeta (In den Netzen der Lebenswelt, 1985), Žaoka tuđega (Der Stachel des Fremden, 1990), Topografija tuđega (Topographie des Fremden, 1997), Otuđenje moderne (Verfremdung der Moderne, 2001), Prijelomnice iskustva (Bruchlinien der Erfahrung, 2002).

Waldenfels, Bernhard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65764>.