STRUKE:

Watsuji Tetsurō

Watsuji [wacu62720i] Tetsurō, japanski filozof (Himeji, 1. III. 1889Tokyo, 26. XII. 1960). Predavao na sveučilištima Toyo, Hosli, Keio, 1925. zauzimanjem Nishida Kitare postao profesor na sveučilištu Kyoto, ali zbog svojih samosvojnih i neovisnih istraživanja nikada se nije smatrao pripadnikom užega kruga Kyotske škole. Od 1934. bio profesor na Sveučilištu u Tokyju. Pozornost svjetske filozofske javnosti stekao je originalnim teorijama o »kulturi i klimi« i etici tzv. »stanja između« (aidagara), a posebno se istaknuo svojim provokativnim radovima o japanskoj estetici i budističkoj umjetnosti. Pisao je i o europskim filozofima (A. Schopenhauer, F. Nietzsche, S. Kierkegaard). Glavna djela: Hodočašće starim hramovima (Koji junrei, 1919), Stara japanska kultura (Nihon kodai bunka, 1920), Povijest japanskoga duha (Nihon seishinshi kenkyū, I–II, 1925–35), Klima i kultura (Fūdo, 1935), Etika (Rinrigaku, I–III, 1937–49).

Watsuji Tetsurō. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65883>.