STRUKE:

Weber, Alfred

ilustracija
WEBER, Alfred

Weber [ve:'bəɹ], Alfred, njemački ekonomist, sociolog i teoretičar kulture (Erfurt, 30. VII. 1868Heidelberg, 2. V. 1958). Brat Maxa Webera. Profesor na Sveučilištu u Heidelbergu (1907–33. te ponovno od 1945). Bio je intelektualni vođa otpora nacizmu. Zauzimao se za primjenu teorije i uzročnih modela u ekonomici, uz povijesnu analizu; njegov su prinos ekonomici rani modeli industrijske lokacije. Provodio je empirijsko i povijesno istraživanje ekonomskog rasta i geografije gradova. Kao sociolog kulture držao se tradicije »filozofije povijesti«, analizirajući društvene promjene u zapadnoj civilizaciji kao posljedicu međudjelovanja civilizacije (intelektualne i tehnološke), društvenih procesa (organizacije) i kulture (umjetnosti, religije i filozofije). Glavna djela: O lokaciji industrije (Über den Standort der Industrie, 1909), Ideje o sociologiji države i sociologiji kulture (Ideen zur Staats- und Kultursoziologie, 1927), Kulturna povijest kao sociologija kulture (Kulturgeschichte als Kultursoziologie, 1935), Treći ili četvrti čovjek: o smislu povijesnoga bitka (Der dritte oder vierte Mensch: vom Sinn des geschichtlichen Daseins, 1953).

Weber, Alfred. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 8.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65905>.