STRUKE:

Wechsler, David

Wechsler [we'ksləɹ], David, američki psiholog (Lespezi, Rumunjska, 12. I. 1896New York, 2. V. 1981). Jedan od utemeljitelja moderne kliničke psihologije. Poznat kao autor testova za mjerenje inteligencije (prvi put objavljenih 1939), koji su i danas u širokoj uporabi. Najpoznatiji su WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children), test namijenjen ispitivanju djece, i WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), test namijenjen ispitivanju odraslih. Testovi su standardizirani, a Wechsler ih je izradio polazeći od pretpostavke da je inteligencija opća sposobnost za djelovanje, racionalno mišljenje i djelotvoran odnos prema okolini. Glavna djela: Mjerenje inteligencije odraslih (The Measurement of Adult Intelligence, 1939), Priručnik za Wechslerovu skalu inteligencije za djecu (Manual for the Wechsler Intelligence Scale for Children, 1949), Raspon ljudskih sposobnosti (The Range of Human Capacities, 1955).

Wechsler, David. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65917>.