Weitz, Ivan Krstitelj

Weitz [vajc], Ivan Krstitelj (Johann, Joannis Baptista), hrvatski tiskar (?Zagreb, 1751). Od 1729. živio je u Zagrebu, gdje je preuzeo posao od Eve Pallas, udovice Ivana Bartolomeja. Proširio je zemaljsku tiskaru; tiskao gramatike i rječnike, udžbenike i molitvenike; objavio Gazophylacium I. Belostenca (1740), djela Štefana Fučeka, J. Muliha te rana djela B. A. Krčelića; o svojem trošku objavljivao je Calendarium Zagrabiense (1745–51), u kojem se potpisivao kao »rvatszkega orszaga shtampar«. Imao nakladnu knjižaru, a popise knjiga objavljivao u kalendaru. Nakon njegove smrti tiskaru je od 1751. do 1753. vodila njegova supruga Marija Ana, potom do 1768. njegova djeca.

Citiranje:
Weitz, Ivan Krstitelj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65965>.