White, Hayden

White [ʍạit], Hayden, američki teoretičar povijesti (Martin, Tennessee, 12. VII. 1928Santa Cruz, California, 5. III. 2018). Profesor emeritus na University of California, Santa Cruz, poznat po kritici tradicionalne (rekonstrukcionističke) historiografije. Potaknut usponom naratologije 1970-ih, u glasovitoj studiji Metapovijest: povijesna imaginacija u devetnaestostoljetnoj Europi (Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, 1973) predstavio je svoj poetički model povijesti u kojem je opisao četiri različite strukture zapleta, četiri načina argumentacije, četiri ideološke strategije historiografije te četiri strukturna oblika povijesnog mišljenja kao četiri tropa (metafora, metonimija, sinegdoha, ironija). Osim što je u preispitivanju povijesne discipline posegnuo za književnom teorijom, White je, pokazavši da se historiografija temelji na pripovijedanju, izbrisao granicu između povijesti i književnosti. Premda je spomenuta teorija izazvala snažan otpor tradicionalnih povjesničara, White je nastavio s problematizacijom historiografije. U Sadržaju forme (The Content of the Form, 1987) nastojao je pokazati da historiografska narativizacija stvarnih događaja služi ideološkoj svrsi osmišljavanja prošlosti i potiskivanju kaotičnog i zastrašujućega besmisla stvarnosti. Ostala djela: Tropika diskursa (Tropics of Discourse, 1978), Figuralni realizam (Figural Realism, 1999).

Citiranje:
White, Hayden. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66081>.