STRUKE:

Windelband, Wilhelm

ilustracija
WINDELBAND, Wilhelm

Windelband [vi'ndəlbant], Wilhelm, njemački filozof (Potsdam, 11. V. 1848Heidelberg, 22. X. 1915). Studirao medicinu, prirodne znanosti, povijest i filozofiju u Jeni, Berlinu i Göttingenu, 1873. habilitirao se temom O izvjesnosti spoznaje (Über die Gewißheit der Erkenntnis). Predavao filozofiju na sveučilištima u Zürichu (1876–77), Freiburgu (1877–82), Strasbourgu (1882–1903), Heidelbergu (od 1903. do kraja života). Utemeljitelj tzv. »badenske« ili »južnonjemačke« škole neokantovstva, bavio se poglavito poviješću filozofije, iz čega se nazire njegovo tumačenje filozofije kao normativne znanosti o općim vrijednostima. Na tragu podjele znanosti kakvu je donio W. Dilthey, Windelband je u središte svojega filozofskog interesa stavio pitanje razgraničenja prirodnih od duhovnih znanosti. Dok prirodne znanosti obilježava tzv. nomotetički (opći zakonodavni) pristup, glavno je obilježje duhovnih znanosti tzv. idiografski postupak, u kojem do izražaja dolazi ono subjektivno, pojedinačno i kao takvo neponovljivo. Glavna djela: Preludiji (Präludien, I–II, 1884), Povijest novije filozofije (Geschichte der neueren Philosophie, I–II, 1887–90), Povijest stare filozofije (Geschichte der alten Philosophie, 1888), Povijest i prirodna znanost (Geschichte und Naturwissenschaft, 1894), Principi logike (Die Prinzipien der Logik, 1912), Udžbenik filozofije (Lehrbuch der Philosophie, 1912), Uvod u filozofiju (Einleitung in die Philosophie, 1914).

Citiranje:
Windelband, Wilhelm. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66216>.