STRUKE:

Begović, Nikola

Begović, Nikola, svećenik i etnograf (Begovići kraj Petrinje, 14. XII. 1821Karlovac, 2. V. 1895). Njemačku osnovnu školu polazio u Kostajnici, Sunji i Petrinji, bogosloviju u Karlovcu, episkopsko učilište u Plaškom. Radio kao učitelj i vjeroučitelj, bio đakon, paroh i prota. Djelovao i politički, npr. 1861. izabran je za krajiškoga zastupnika u Hrvatskome saboru; od 1869. do 1885. predstavnik slunjskoga kraja na crkvenim saborima u Srijemskim Karlovcima; bliski suradnik S. Miletića. Bavio se nacionalnom propagandom te su ga u hrvatskom tisku često kritizirali. Zanimao se za povijest, narodni jezik, književnost i običaje. Sabrao i objavio Srbske narodne pjesme iz Like i Banije (1885) te napisao djelo o životu i običajima Srba na području Vojne granice (Život i običaji Srba graničara, 1887). Objavio niz članaka s povijesnom, vjerskom, političkom i etnografskom tematikom, povijesno-političke poetske alegorije, prozne zapise, anegdote i aforizme. Objavljivao u ondašnjoj periodici (Neven, Danica, Narodne novine, Srbsko-dalmatinski magazin, Bosanska vila i dr.).

Citiranje:
Begović, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6623>.