STRUKE:

Wolf, Eric Robert

Wolf [wulf], Eric Robert, američki kulturni antropolog austrijskog podrijetla (Beč, 1. II. 1923Irvington, 6. III. 1999). Smatrao da se pojedinačne kulture trebaju promatrati u kontekstu globalnih društveno-ekonomskih procesa. Jedan od začetnika istraživanja koncepta moći u kulturnoj antropologiji. Djela: Seljački ratovi dvadesetoga stoljeća (Peasant Wars of the Twentieth Century, 1969), Europa i ljudi bez povijesti (Europe and the People Without History, 1982), Putevi moći (Pathways of Power, koautor, 2001) i dr.

Citiranje:
Wolf, Eric Robert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66297>.