Wolgemut, Michael

ilustracija
WOLGEMUT, Michael, prikaz Istanbula na drvorezu za knjigu Svjetska kronika Hartmanna Schedela, 1493.

Wolgemut [vo:'lgəmu:t], Michael, njemački slikar i grafičar (Nürnberg, 1434Nürnberg, 30. XI. 1519). Od 1472. vodio u Nürnbergu slikarsku radionicu, u kojoj je učio i mladi A. Dürer (1486–90). Autor je mnogobrojnih rezbarenih krilnih oltara i slika za crkve u Bavarskoj i Saskoj. U svoja djela kasnogotičkih obilježja unosio je realizam nizozemske slikarske škole, os. R. van der Weydena. U suradnji s pastorkom Wilhelmom Pleydenwurffom izradio je 1490–93. više od 650 drvoreza za knjigu Svjetska kronika Hartmanna Schedela.

Citiranje:
Wolgemut, Michael. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66318>.