STRUKE:

afektivna psihoza

afektivna psihoza (prema afekt), skupina psihotičnih bolesti koju obilježuju primarni, snažni, nerijetko nagli poremećaji raspoloženja sa sekundarnim promjenama mišljenja i ponašanja sukladna afektu, dok je sam afekt neprimjeren okolnostima. Osim depresije postoji tjeskoba ili euforija. Većina tih poremećaja često se ponavlja. Afektivna psihoza pripada skupini bolesti u koje se ubrajaju: manija, bipolarni afektivni poremećaji i razni depresivni poremećaji, uključujući i involutivnu melankoliju. Premda je riječ o funkcionalnim poremećajima, novija istraživanja nastoje dokazati metaboličke promjene u živčanim ustrojima, posebno u limbičkom sustavu. Prognoza i terapija (lijekovi, psihoterapija i socioterapija) povoljniji su nego kod shizofrenih psihoza.

Citiranje:
afektivna psihoza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=664>.