TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Yau, Shing-Tung

ilustracija
YAU, Shing-Tung

Yau [jạu], Shing-Tung, američki matematičar kineskoga podrijetla (Shantou, Guangdong, Kina, 4. IV. 1949). Doktorirao (1971) na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu. gdje je i doktorirao 1971. Radio na Državnom sveučilištu u Stony Brooku (1972–74), Sveučilištu Stanford (1974–79), Sveučilištu u Princetonu, Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu (1984–87), te od 1987. na Harvardovu sveučilištu u Cambridgeu. Bavi se parcijalnim diferencijalnim jednadžbama, algebarskom geometrijom, diferencijalnom geometrijom, općom teorijom relativnosti te povezivanjem geometrije i teorijske fizike. Za doprinos parcijalnim diferencijalnim jednadžbama, algebarskoj geometriji, realnim i kompleksnim Monge-Ampèreovim jednadžbama dobio je Fieldsovu medalju (1982), a Wolfovu nagradu (2010) za rad u geometrijskoj analizi i matematičkoj fizici. Član je Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1982), Nacionalne akademije znanosti SAD-a (od 1993), Kineske akademije znanosti (od 1994), Ruske akademije znanosti (od 2003), Indijske nacionalne akademije znanosti (od 2008) i dr.

Citiranje:
Yau, Shing-Tung. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66510>.