Beker, Miroslav

Beker, Miroslav, hrvatski književni povjesničar i teoretičar (Karlovac, 24. VII. 1926Zagreb, 29. XII. 2002). Studij anglistike i filozofije završio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1951., doktorirao 1961. radom o književnoj kritici V. Woolf. Od 1954. predavao je na Odsjeku za anglistiku, a od 1970. do umirovljenja 1996. na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Objavio je više informativnih studija i povijesnih pregleda razvoja znanosti o književnosti; posebno se bavio suvremenim tendencijama u svjetskoj teoriji književnosti u rasponu od američke nove kritike preko strukturalizma do dekonstrukcije: Moderna kritika u Engleskoj i Americi (1973), Povijest književnih teorija (1979), Suvremene književne teorije (1986), Semiotika književnosti (1991), Uvod u komparativnu književnost (1995), Kratka povijest antičke retorike (1997), Od Odiseja do Uliksa (1997), Roman 18. stoljeća (2002).

Citiranje:
Beker, Miroslav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6661>.