zabrana reformacije in peius

zabrana reformacije in peius [~ pe'jus] (prema lat. reformatio in peius: izmjena nagore), zabrana izmjene prvostupanjske odluke, na štetu žalitelja; pravilo procesnoga prava (kaznenoga, građanskoga) koje zabranjuje da se pobijana sudska odluka preinači na štetu onoga koji je pravni lijek podnio. Primjenjuje se kako bi se uklonila okrivljenikova bojazan da će korištenjem pravnoga lijeka sam sebi naštetiti. U suvremenom pravu ovo se načelo smatra ostvarenjem ustavnoga jamstva prava na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvoga stupnja.

Citiranje:
zabrana reformacije in peius. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66634>.