zadruga, poljoprivredna

zadruga, poljoprivredna, dragovoljna udruga zadrugara u kojoj svaki član sudjeluje izravno i koja, zajedničkim poslovanjem na načelu uzajamne pomoći, unaprjeđuje i zaštićuje svoj gospodarski i drugi profesionalni interes, radi ostvarenja osobne i zajedničke dobiti zadrugara u skladu sa zakonom i pravilima zadruge. Sadržaj rada poljoprivrednih zadruga može biti vrlo širok i raznolik, počevši od udruživanja radi zajedničke nabave repromaterijala, strojeva i sličnoga, prodaje jednog ili više proizvoda, pa sve do međusobnoga kreditiranja, štednje i zajedničke proizvodnje različitih proizvoda ili davanja usluga. Iz te činjenice potječe i mnoštvo vrsta ili tipova zadruga, prema djelatnosti koju obavljaju. Zadrugarstvo se na hrvatskim područjima počelo razvijati u drugoj polovici XIX. st. pod utjecajem zadružne prakse koja je dolazila iz Zapadne Europe. Osobito početkom XX. st. zadrugarstvo je postalo snažnim gospodarskim sustavom, potom je doživjelo značajan pad pod utjecajem političkih gibanja. Zahvaljujući ponajviše djelovanju Hrvatskoga zadružnog saveza, Hrvatski sabor donio je 1995. Zakon o zadrugama koji je osnova za opstanak i razvoj zadrugarstva u Hrvatskoj.

Citiranje:
zadruga, poljoprivredna. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 9. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66657>.