STRUKE:

zagatna stijena

zagatna stijena, potporna konstrukcija nalik zidu, koja osigurava stabilnost građevne jame s uspravnim bočnim stijenama. Uravnotežuje tlak tla te sprečava urušavanje iskopa i bočno dotjecanje vode u jamu. Ugrađuje se u tlo po obodu buduće građevne jame prije njezina iskopa zabijanjem predgotovljenih elemenata (žmurje) ili izvedbom armiranobetonske dijafragme.

Žmurje ili talpe su drvene, čelične ili armiranobetonske platice koje se ugrađuju zabijanjem, a zahvaljujući uzdužnim utorima međusobno se povezuju u kontinuiranu stijenu oko građevne jame. Drvene i betonske platice pravokutna su poprečnoga presjeka, a dno im je u obliku oštrice (noža), okovano limom kako bi se lakše zabijale bez oštećenja vrha. Nož je najčešće zakošen ustranu kako bi otpor tla pri zabijanju tiskao novu platicu uz već zabijenu. Čelično se žmurje izrađuje od valjanih limova s posebno oblikovanim poprečnim presjekom, kojim dobivaju potrebnu krutost. Na rubovima su oblikovane vodilice (tzv. brave), koje, osim što vode nove platice uz već ugrađenu, prenose i bočne vlačne sile. Na taj se način može npr. izgraditi zid prstenasta tlocrta, pa pošto se ispuni pijeskom, zid oblikuje otok za izgradnju dubokih temelja u moru ili rijeci. Žmurje se utiskuje vibratorom (pri manjem otporu tla) ili posebnim zabijalima (makarama).

Armiranobetonska dijafragma izvodi se posebnim strojem koji dio po dio kopa uzak rov oko buduće građevne jame, uz zaštitu otežane tekućine (isplaka). U iskopani se dio rova potom spušta armaturni koš, posebnim se postupkom puni betonom, pa se prelazi na sljedeći dio. Stabilnost, tj. zaštitu od prevrtanja, osigurava joj dio ukopan u tlo ispod razine dna jame, ili joj ga, kod dubljih jama, daju geotehnička → sidra ili razupore. Razupiranje se može primijeniti samo ako je nasuprotna stijena jame razmjerno blizu. Ako je udaljenost veća, sidra se ugrađuju u bušotine u tlu, izbušene kroz dijafragmu. Dublji dio bušotine ispunjava se cementnim mortom i tako sidro učvršćuje za tlo, pa se vrh sidra na dijafragmi može u željenoj mjeri pritegnuti (prednapeto sidro). (→ potporni zidovi)

Citiranje:
zagatna stijena. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66667>.