STRUKE:

Zagorac, Željko

Zagorac, Željko, hrvatski rudarski inženjer (Karlovac, 29. V. 1922Zagreb, 16. XI. 2014). Diplomirao je na Rudarskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu, gdje se 1945. zaposlio kao laborant, od 1946. asistent. Godine 1954. prešao je u Geofiziku, gdje je radio na gravimetrijskim, magnetometrijskim i geoelektričkim istraživanjima. Uveo je u rad magnetska mjerenja na moru nuklearnim (protonskim) magnetometrom te obavljao eksperimentalna magnetska mjerenja iz zrakoplova. Bio je na specijalizaciji u Budimpešti (1958) i Parizu (1968). Od 1959. do 1967. u više je navrata radio u Etiopiji na gravimetrijskim i geomagnetskim istraživanjima nafte, te u Egiptu na istraživanjima ležišta olovno-cinkovih ruda, istraživanju vode u pustinjskim predjelima i kretanju podzemne vode nakon izgradnje Asuanske brane. Kao geofizički ekspert UN-a organizirao je 1967–70. geofizička istraživanja u Jordanu, 1971–72. radio u Gornjoj Volti (danas Burkina Faso) na istraživanju mineralnih sirovina. Doktorirao je 1975. na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Od 1973. bio je viši predavač, a od 1976. do umirovljenja redoviti profesor Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta u Zagrebu, a predavao je i na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Citiranje:
Zagorac, Željko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66674>.